1. DNA-profil

  DNA-profil, DNA fingerprint, resultatet av en laboratorieprocess där ett antal olika variabla platser i arvsmassan analyseras.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 5. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 6. urkund

  urkund, benämning inom juridiken på en skriftlig handling som upprättats för att tjäna som bevis om omständigheter av rättslig betydelse.
 7. kärnkraftverk

  kärnkraftverk är en anläggning där man använder kärnenergi för att framställa el.
 8. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 9. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 10. vindkraftverk

  vindkraftverk är en anläggning där man använder vindenergi för att framställa el.