1. framstegstanken

  framstegstanken, föreställningen att människolivet i väsentliga avseenden kan förbättras under historiens lopp.
 2. Forskning & Framsteg

  Forskning & Framsteg, populärvetenskaplig tidskrift med tonvikt på naturvetenskap och med inslag av kultur- och samhällsvetenskap, grundad 1966 och utgiven med tio nummer per år.
 3. genetiskt framsteg

  genetiskt framsteg, avelsmässig förbättring av en egenskap hos ett djur- eller växtslag som man bedriver systematiskt urval för.
 4. Framstegspartiet

  Framstegspartiet, fi. Kansallinen edistyspuolue, finländskt politiskt parti 1918–51.
 5. Framstegspartiet

  Framstegspartiet, svenskt namn på Fremskrittspartiet i Norge, Fremskridtspartiet i Danmark och Framsóknarflokkurinn på Island.
 6. framsteg

  fram`steg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fram--steg-et
  Svensk ordbok
 7. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. tillväxt

  tillväxt, eller ekonomisk tillväxt, innebär att den totala produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten, ökar.

 10. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.