1. framtid

  fram`tid subst. ~en ~er ORDLED: fram--tid-en
  Svensk ordbok
 2. Miljö och Framtid

  Miljö och Framtid, MoF, tidskrift, utgiven 1972–98 av en stiftelse med samma namn och som språkrör för Miljöcentrum.
 3. Samtid och Framtid

  Samtid och Framtid, idépolitisk tidskrift med liberal framtoning utgiven 1944–64 av bokförlaget Natur och Kultur.
 4. Framtiden

  Framtiden, egentligen Tryckeri AB Framtiden, Malmö, grundades 1887 för att utge tidningen Arbetet.
 5. framtidsforskning

  framtidsforskning, framtidsstudier , systematiska försök att på vetenskaplig grund analysera den framtida utvecklingen.
 6. Framtidsjorden

  Framtidsjorden, stiftelse grundad av Jordens Vänner och Framtiden i våra händer.
 7. Framtidskonventet

  Framtidskonventet, egentligen Konventet för Europas framtid, församling med uppgift att formulera ett förslag till hur EU skall se ut i framtiden; arbetet inleddes 28 februari 2002 och avslutades i början av juli 2003.
 8. Framtidsskogen

  Framtidsskogen, fristående stiftelse, bildad 1984, med syfte att i samarbete med lokala kvinnogrupper i South Nyanza-distriktet i Kenya befordra trädplantering.
 9. framtidsverkstad

  framtidsverkstad, pedagogiskt inriktad verksamhet som har till syfte att åstadkomma kreativa och konstruktiva möten mellan människor.
 10. Framtidsmuseet

  Framtidsmuseet, museum i Folkets hus i Borlänge, öppnat 1986.