1. framträngande

  2fram`trängande subst. ~t ORDLED: fram--träng-and-et
  Svensk ordbok
 2. framträngande

  1fram`trängande adj., ingen böjning ORDLED: fram--träng-ande
  Svensk ordbok
 3. dagvatten

  dagvatten, tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten och spolvatten samt framträngande grundvatten; jämför dränering och avlopp.

 4. avvärjningsstrid

  avvärjningsstrid, strid som syftar till att för längre tid hindra en fiende på marken att framtränga över en viss linje.
 5. fördröjningsstrid

  fördröjningsstrid, stridssätt vid markstrid som används för att fördröja en fiendes framträngande.
 6. stormhinder

  stormhinder, anordning till skydd för en befästning eller försvarsställning, vanligen i form av taggtrådsstaket, trådnät eller trådvalsar i flera rader.
 7. folkuppbåd

  folkuppbåd, folkrättslig term för en befolkning som spontant gör motstånd mot en invaderande stat i syfte att hindra fientligt framträngande och ockupation.
 8. varmfront

  varmfront, den svagt lutande gränsytan mellan en framträngande varm luftmassa och en relativt kallare.
 9. xenolit

  xenolit, stycke av en bergart som inneslutits i en magmatisk bergart.
 10. Plassey

  Plassey, ort i nuvarande Västbengalen i Indien.