1. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 2. ymnighetshorn

  ymnighetshorn, horn med framvällande innehåll av frukt, penningar eller andra rikedomar.
 3. Kristofer Flensmarck

  Flensmarck, Kristofer, född 1976, författare.

 4. Augsburg

  Augsburg, stad i delstaten Bayern, Tyskland, 55 km nordväst om München; 276 500 invånare (2014).

 5. skidframfall

  skidframfall, skidprolaps , framvällande av delar av skidan hos husdjur genom den yttre könsöppningen.
 6. lämlar

  lämlar, grupp sorkar (ibland betraktad som tribus Lemmini) med drygt tio arter i norra halvklotets tundra- och tajgaområden: bruna lämlar (släktet Lemmus med tre arter, bl.a. fjällämmel), halsbandslämlar, skogslämmel och myrlämlar (släktet Synaptomys med två arter).
 7. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 8. gejser

  gejser [gej´-] subst. ~n gejsrar ORDLED: gejsr-ar
  Svensk ordbok
 9. källsprång

  käll`språng subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: käll--språng-et
  Svensk ordbok