1. Frans Anton Ewerlöf

  Ewerlöf, Frans Anton, 1799–1883, ämbetsman och publicist, sekreterare hos riksståthållaren i Norge 1825–29, svensk-norsk generalkonsul i Köpenhamn 1833–51 och 1857–81 och i Helsingør 1951–57.
 2. Frans av Sales

  Frans av Sales (franska François de Sales), 1567–1622, fransk teolog och kyrkolärare, helgon.
 3. fransa sig

  fran`sa sig verb fransade fransat ORDLED: frans-ar SUBST.: fransande, fransning
  Svensk ordbok
 4. fransad

  fran`sad adj. fransat ORDLED: frans-ad
  Svensk ordbok
 5. fransig

  fran`sig adj. ~t ORDLED: frans-ig
  Svensk ordbok
 6. alpklockor

  alpklockor, Soldanella, släkte viveväxter som härstammar från bergstrakterna i mellersta och södra Europa.
 7. jungfrulinväxter

  jungfrulinväxter, Polygalaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 000 arter träd, buskar, lianer och örter med världsvid utbredning.
 8. slåtterblomma

  slåtterblomma, Parnassia palustris, art i familjen benvedsväxter.
 9. träns

  träns är en typ av tät söm som ska hindra tyg från att fransa sig.
 10. frans

  frans, löst hängande trådar i kanten av ett tygstycke.