1. frekvens

  frekvens är ett begrepp som talar om hur ofta saker och ting inträffar.
 2. frekvens

  frekven´s subst. ~en ~er ORDLED: frekv-ens-en
  Svensk ordbok
 3. Nyquist-frekvens

  Nyquist-frekvens, term inom reglertekniken.
 4. kritisk frekvens

  kritisk frekvens, den högsta frekvens vid vilken en radiovåg som sänds rakt upp från jorden reflekteras från jonosfären.
 5. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 6. ISM-frekvens

  ISM-frekvens (av engelska industry, science, medicine), radiofrekvens för industriellt, vetenskapligt eller medicinskt bruk (även i hushåll), t.ex. i mikrovågsugnar, plastsvetsar och diatermiapparater.
 7. frekvensräknare

  frekvensräknare, instrument för mätning av antal, tid, periodtid eller frekvens.
 8. frekvensreglering

  frekvensreglering, frekvens-effektreglering, reglering av effekttillförseln till de vatten- och ångturbiner som driver elproducerande synkrongeneratorer i ett starkströmsnät med syfte att upprätthålla balansen mellan producerad och förbrukad eleffekt (inklusive förluster) i nätet, så att konstant och noggrann frekvens upprätthålls.
 9. frekvensdelare

  frekvensdelare, elektronisk enhet som på sin utgång lämnar en signal vars frekvens är en (heltals)bråkdel av insignalens frekvens.
 10. frekvensomformare

  frekvensomformare, omvandlare av elektrisk effekt från en frekvens till en annan.