1. frekvent

  frekven´t adj., neutr. ~ ORDLED: frekv-ent
  Svensk ordbok
 2. sanitär olägenhet

  sanitär olägenhet, numera olägenhet för människors hälsa och miljön, störning som innebär någon form av risk för en enskild persons hälsa eller för miljön.
 3. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 4. AXE

  AXE, system för datorstyrda digitala växlar, vilka utgör kopplingsnoder (knutpunkter) i de stora publika telenäten.
 5. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 6. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 7. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.
 10. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.