1. frekvent

  frekven´t adj., neutr. ~ ORDLED: frekv-ent
  Svensk ordbok
 2. sanitär olägenhet

  sanitär olägenhet, numera olägenhet för människors hälsa och miljön, störning som innebär någon form av risk för en enskild persons hälsa eller för miljön.
 3. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 6. Nya Zeeland

  Nya Zeeland, stat i Oceanien.

 7. -åker

  -åker, - åkra, ortnamnselement som geografiskt fördelar sig mellan -åker i Mellan- och Nordsverige och -åkra i Sydsverige.
 8. AXE

  AXE, system för datorstyrda digitala växlar, vilka utgör kopplingsnoder (knutpunkter) i de stora publika telenäten.
 9. litauiska

  litauiska, lietuvių kalba, baltiskt språk, officiellt språk i Litauen.
 10. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.