1. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 2. freon

  freon är en kemisk förening, se freoner.
 3. freon

  freon [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: fre-on-en
  Svensk ordbok
 4. CFC

  CFC, förkortning för chlorofluorocarbons, (klorfluorkolföreningar) eller freoner.
 5. Frigen

  Frigen ®, handelsnamn för halogensubstituerade kolväten, se freoner.
 6. HCFC

  HCFC, halogenerade kolväten varav några saluförs under namnet freon.
 7. HFC

  HFC, vätefluorkolföreningar, ersättningsmedier för freoner.
 8. difluordiklormetan

  difluordiklormetan, Freon 12, CCl 2F 2, färglös, ogiftig, ej brännbar gas, som förvätskas vid −30 °C vid normalt tryck.
 9. drivgas

  drivgas används bl.a. i sprayflaskor för att trycka fram vätskan.
 10. Thomas Midgley

  Midgley, Thomas, 1889–1944, amerikansk industrikemist.