1. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 2. freon

  freon är en kemisk förening, se freoner.
 3. freon

  freon [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: fre-on-en
  Svensk ordbok
 4. CFC

  CFC, förkortning för chlorofluorocarbons, (klorfluorkolföreningar) eller freoner.
 5. Frigen

  Frigen ®, handelsnamn för halogensubstituerade kolväten, se freoner.
 6. HCFC

  HCFC, halogenerade kolväten varav några saluförs under namnet freon.
 7. HFC

  HFC, vätefluorkolföreningar, ersättningsmedier för freoner.
 8. difluordiklormetan

  difluordiklormetan, Freon 12, CCl 2F 2, färglös, ogiftig, ej brännbar gas, som förvätskas vid −30 °C vid normalt tryck.
 9. Mario Molina

  Molina, Mario, född 1943, mexikansk-amerikansk atmosfärskemist, sedan 1989 professor vid MIT och sedan 2004 vid University of California (San Diego).
 10. F Sherwood Rowland

  Rowland Frank Sherwood, 1927–2012, amerikansk atmosfärkemist, professor i kemi vid University of California, Irvine, från 1964.