1. frige

  fri`ge äv. fri`giva verb frigav, frigett el. frigivit, frigiven frigivna, pres. friger äv. frigiver ORDLED: fri--giv-it SUBST.: frigivande, frigivning
  Svensk ordbok
 2. Frigen

  Frigen ®, handelsnamn för halogensubstituerade kolväten, se freoner.
 3. frigevärsskytte

  frigevärsskytte, se sportskytte.
 4. frigevär

  frigevär, gren inom sportskytte.
 5. Pehr Frigel

  Frigel (före 1780 Frigelius), Pehr, 1750–1842, ämbetsman, tonsättare.
 6. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 7. frigiva

  frigiva se frige
  Svensk ordbok
 8. Anne Knight

  Knight, Anne, 1786–1862, brittisk slaverimotståndare och förkämpe för kvinnliga rättigheter.
 9. manumissio

  manumissio, frigivningsakt i antikens Rom, se libertus.
 10. jubelår

  jubelår, enligt Gamla Testamentet (Tredje Moseboken 25:10–16) vart femtionde år, dvs. året efter vart sjunde sabbatsår.