1. Frigen

  Frigen ®, handelsnamn för halogensubstituerade kolväten, se freoner.
 2. frige

  fri`ge äv. fri`giva verb frigav, frigett el. frigivit, frigiven frigivna, pres. friger äv. frigiver ORDLED: fri--giv-it SUBST.: frigivande, frigivning
  Svensk ordbok
 3. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 4. Anne Knight

  Knight, Anne, 1786–1862, brittisk slaverimotståndare och förkämpe för kvinnliga rättigheter.
 5. frigiva

  frigiva se frige
  Svensk ordbok
 6. manumissio

  manumissio, frigivningsakt i antikens Rom, se libertus.
 7. jubelår

  jubelår, enligt Gamla Testamentet (Tredje Moseboken 25:10–16) vart femtionde år, dvs. året efter vart sjunde sabbatsår.
 8. häktningsförhandling

  häktningsförhandling, domstolsförhandling där frågan om häktning av den som är misstänkt för ett brott prövas.
 9. Enleveringen ur Seraljen

  Enleveringen ur Seraljen, tyska Die Entführung aus dem Serail, opera (sångspel med talad dialog) i tre akter av Mozart med text på tyska av Gottlieb Stephanie (1741–1800) efter C.F. Bretzner (1748–1807).
 10. Maria Letizia Bonaparte

  Bonaparte, Maria Letizia, född Ramolino, 1750–1836, Napoleon I:s mor, från 1805 titulerad Madame Mère (franska, ’fru moder’); jämför släktartikel Bonaparte.