1. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 2. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap, slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris.
 3. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 4. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 5. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. republik

  republik, stat med vald statsledning eller statschef (i regel president), i motsats till monarki.
 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.