1. fris

  fris, i den klassiska byggnadskonsten specifik benämning på den horisontella, ofta skulptursmyckade del av bjälklaget som ligger mellan arkitrav och gesims.
 2. fris

  2fris subst. ~en ~er [fri´s-] ORDLED: fris-en
  Svensk ordbok
 3. fris

  1fris subst. ~en ~er [fri`s-] ORDLED: fris-en
  Svensk ordbok
 4. friser

  friser, germansk stam, nu invånare i den nederländska provinsen Friesland, i Ostfriesland och Nordfriesland i Tyskland och på de frisiska öarna.
 5. frisör

  frisör, person som yrkesmässigt klipper och friserar hår.

 6. frisyr

  frisyr, koaffyr, sättet att arrangera huvudhår och skägg.
 7. frisedel

  frisedel, tidigare en statlig premie till förtjänta treåriga ston.
 8. friskilling

  friskilling, före 1965 en avgift vid lagfart på fastighet i stad med magistrat.
 9. fristil

  fristil, åkstil i skidorientering och längdåkning på skidor.
 10. friströmspump

  friströmspump, centrifugalpump där pumphjul och pumphus givits en form som medger passage av stora föremål.