1. frisbee

    frisbee, leksak och idrottsredskap: skivor eller diskar ( discar) av plast som kastas; i Sverige m.fl. länder också benämning på den tävlingssport som annars heter Flying Disc.
  2. frisbee

    frisbee [fris´bi långt sista i] subst. ~n, ~ar äv. ~s ORDLED: frisbee-ar
    Svensk ordbok
  3. Värnamo

    Värnamo är centralort i Värnamo kommun i Småland och ligger vid ån Lagan.