1. fris

  fris, i den klassiska byggnadskonsten specifik benämning på den horisontella, ofta skulptursmyckade del av bjälklaget som ligger mellan arkitrav och gesims.
 2. friser

  friser, germansk stam, nu invånare i den nederländska provinsen Friesland, i Ostfriesland och Nordfriesland i Tyskland och på de frisiska öarna.
 3. Medusa

  Medusa (grekiska Mēdousa), i grekisk mytologi en av tre monstruösa gorgoner, döttrar till havsguden Forkys och havsvidundret Keto.
 4. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 5. kolonnordning

  kolonnordning, formsystem i klassisk eller klassiserande arkitektur, med utgångspunkt i kolonnernas och entablementets typer och proportioner.
 6. Pergamonaltaret

  Pergamonaltaret, benämning på ett monumentalt offeraltare åt Zeus, uppfört i Pergamon mellan 180 och 160 f.Kr., nu i Pergamonmuseet i Berlin.
 7. Cecilia Frisendahl

  Frisendahl, Cecilia, 1922–2014, konstnär, lärare vid Konsthögskolan 1978–88, brorsdotter till Carl Frisendahl och Fredrik Frisendahl.
 8. Fredrik Frisendahl

  Frisendahl, Fredrik, 1891–1984, skulptör.
 9. Carl Frisendahl

  Frisendahl, Carl, 1886–1948, skulptör.
 10. Chichén Itzá

  Chichén Itzá, ruinstad i norra Yucatán, Mexico.