1. frist

  frist subst. ~en ~er ORDLED: frist-en
  Svensk ordbok
 2. Fristad

  Fristad, tätort i Borås kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 10 km norr om Borås; 5 409 invånare (2016).

 3. fristad

  fristad, den tidigare svenska beteckningen för asyl.
 4. Fristad

  Fristad, församling i Skara stift, Borås kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 9 057 invånare (2016).

 5. Fristad-Gingri

  Fristad-Gingri, f.d. församling i Borås kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 6. Fristad hed

  Fristad hed, mötes- och lägerplats för Älvsborgs regemente (I 15) under åren 1797–1914, belägen i Fristads församling, ca 10 km norr om Borås.
 7. fristadskonstnär

  fristadskonstnär, konstnärligt verksam person som bjudits in att verka i en svensk kommun på grund av förföljelser i hemlandet.

 8. fristil

  fristil, åkstil i skidorientering och längdåkning på skidor.
 9. friströmspump

  friströmspump, centrifugalpump där pumphjul och pumphus givits en form som medger passage av stora föremål.
 10. Fristatsprovinsen

  Fristatsprovinsen, engelska Free State Province, provins i mellersta Sydafrika; 129 800 km 2, 2,8 miljoner invånare (2012).