1. Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar

  Svenska Förbundet för Koloni­trädgårdar och Fritidsbyar, se Koloniträdgårdsförbundet.
 2. fritidsby

  fri`tidsby subst. ~n ~ar ORDLED: fri-tids--by-ar
  Svensk ordbok
 3. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 4. Koloniträdgårdsförbundet

  Koloniträdgårdsförbundet, egentligen Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar, SFKF, riksorganisation för föreningar som förvaltar koloniträdgårdar, områden med odlingslotter och vissa fritidsbyar.
 5. Fritidsodlingens Riksorganisation

  Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, bildad 1989, paraplyorganisation för Riksförbundet Svensk Trädgård (RST), Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar (Koloniförbundet, SFKF) och Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA).
 6. förfärlig

  förfä´rlig adj. ~t ORDLED: för-fär-lig
  Svensk ordbok