1. frodig

  fro`dig adj. ~t ORDLED: frod-ig
  Svensk ordbok
 2. Are frode

  Are frode, Ari Þorgilsson, med tillnamnet hinn fróði [isländska, ’den lärde’], född 1067 eller 1068, död 1148, isländsk historieskrivare, den förste på nordiskt tungomål.
 3. Frode

  Frode(isländska Fróði), namn på danska sagokungar; dess innebörd är här möjligen ’den fruktbringande’. Särskilt ryktbar är den kung Frode som i eddadikten Grottesången under kejsar Augustus era förknippas med en lycklig och fredlig epok i Norden: ”Frodefreden”.
 4. Brasilien

  Brasilien är ett land i Sydamerika.

 5. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 6. KOL

  KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ibland kronisk obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.
 7. Alperna

  Alperna är en stor bergskedja i Europa och den har många höga toppar.
 8. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 9. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 10. François Rabelais

  Rabelais, François, född ca 1494, död 1553 (troligen 9 april), fransk författare och läkare.