1. from

  from adj. ~t ~ma ORDLED: fromm-are
  Svensk ordbok
 2. fromhet

  fromhet, en av gudstro präglad livshållning, alltså en term för religionens subjektiva sida.
 3. fromage

  fromage, det franska ordet för ost.
 4. Fromesjön

  Fromesjön, salin i östra South Australia; för belägenhet se landskarta Australien.
 5. Fromental Halévy

  Halévy, Fromental (även Fromentin), egentligen Élias Lévy, 1799–1862, fransk operatonsättare.
 6. fromhet

  from`het subst. ~en ORDLED: from-het-en
  Svensk ordbok
 7. fromla

  from`la verb ~de ~t ORDLED: froml-ar SUBST.: fromlande
  Svensk ordbok
 8. fromsint

  from`sint adj., neutr. ~ ORDLED: from--sin-ta
  Svensk ordbok
 9. fromma

  fromm`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. fromage

  fromage [-a´ʃ ljust sj-ljud] subst. ~n [-a´ʃen] ~r [-a´ʃer] ORDLED: from-ag-en
  Svensk ordbok