1. fromhet

  fromhet, en av gudstro präglad livshållning, alltså en term för religionens subjektiva sida.
 2. fromage

  fromage, det franska ordet för ost.
 3. from

  from adj. ~t ~ma ORDLED: fromm-are
  Svensk ordbok
 4. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 5. Fromesjön

  Fromesjön, salin i östra South Australia; för belägenhet se landskarta Australien.
 6. Fromental Halévy

  Halévy, Fromental (även Fromentin), egentligen Élias Lévy, 1799–1862, fransk operatonsättare.
 7. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 9. Beatles

  Beatles, egentligen The Beatles, brittisk popgrupp bestående av John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr (egentligen Richard Starkey), alla från Liverpool.

 10. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).