1. frukt

  frukt kallar vi en del produkter från växtriket som är nyttiga och goda att äta, ofta lite saftiga och söta.
 2. frukt

  frukt subst. ~en ~er ORDLED: frukt-en
  Svensk ordbok
 3. falsk frukt

  falsk frukt, skenfrukt, typ av frukt som förutom de normala, ombildade fruktbladen innehåller andra, kringsittande vävnader och organ, vilka samtidigt är särskilt iögonfallande.

 4. Frukt & Grönt Främjandet

  Frukt & Grönt Främjandet, organisation som arbetade för ökad kunskap om frukter och grönsaker och därigenom ville inspirera till ökad konsumtion, nedlagd 2003.
 5. fruktförband

  fruktförband, frukt som är sammansatt, dvs. bildad av flera pistiller.
 6. Föreningen för växtförädling av frukt och bär

  Föreningen för växtförädling av frukt och bär bildades 1941 på initiativ av Herman Nilsson-Ehle.
 7. fruktgren

  fruktgren, de tre slag av skott – fruktspjut, fruktsporre och ringsporre – hos fruktträd vilka kan bära frukt.
 8. fruktifikation

  fruktifikation, den process då frukten hos en växt eller sporen hos en svamp bildas och mognar.
 9. fruktkudde

  fruktkudde, hos fruktträd en uppsvälld, svampartad bildning, som är det blomskott där en frukt har suttit.
 10. fruktätare

  fruktätare, frugivor, djur som äter frukt.