1. frusen skuldra

  frusen skuldra, engelska frozen shoulder, skrumpning av ledkapseln runt skulderleden, anledning okänd.
 2. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 3. frusen

  fru`sen adj. fruset frusna ORDLED: frus-en
  Svensk ordbok
 4. Norge

  Norge är ett land i nordvästra Europa.

 5. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 6. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 7. Ryska federationen

  Ryska federationen är ett land i norra Europa och Asien.

 8. permafrost

  permafrost, ständig tjäle, mark som är frusen minst två år i följd.
 9. polarklimat

  polarklimat är ett kallt klimat som främst råder nära Nordpolen och Sydpolen.
 10. tundraklimat

  tundraklimat är ett kallt klimat som råder i nordligaste Asien, Europa och Amerika, nära Antarktis samt i det inre av Kina.