1. isört

  isört, isplanta, Mesembryanthemum crystallinum, art i familjen isörtsväxter.
 2. tåget över Bält

  tåget över Bält kallas den marsch som Karl X Gustav och Carl Gustaf Wrangel gjorde med sina trupper.

 3. skridskor

  skridskor, skor med stålskenor för färd på is.

 4. skridskosport

  skridskosport är idrotter där man åker skridsko och inte använder klubba.
 5. jordtuva

  jordtuva, frostmarksform bestående av en rundad, vegetationsklädd, 0,1–0,5 m hög jordkulle, med högst någon meters diameter.
 6. Sandro Key-Åberg

  Key-Åberg, Sandro, 1922–91, författare; jämför släktartikel Key.
 7. Alexander Kanoldt

  Kanoldt, Alexander, 1881–1939, tysk målare och grafiker.
 8. Jacques Monory

  Monory, Jacques, 1924–2018, fransk konstnär.

 9. isörtsväxter

  isörtsväxter, Aizoaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 2 300 arter ett- till fleråriga örter eller små buskar hemmahörande i södra halvklotets subtropiska och tropiska trakter, särskilt södra Afrika.
 10. Per Wickenberg

  Wickenberg, Petter Gabriel ( Per), 1812–46, konstnär, elev vid Konstakademien 1831–36, från 1837 verksam i Frankrike.