1. frusta

  frus`ta verb ~de ~t ORDLED: frust-ar SUBST.: frustande, frustning
  Svensk ordbok
 2. forme fruste

  forme fruste, attack av viss, bestämd sjukdom men utan typiskt förlopp, ofta i lindrigare, s.k. subklinisk, form.
 3. Giuseppe Baretti

  Baretti, Giuseppe, 1719–89, italiensk författare, en av upplysningstidens ledande kritiker.
 4. idisslare

  idisslare, Ruminantia, underordning partåiga hovdjur som omfattar ca 160 arter.
 5. frusa

  fru`sa verb ~de ~t ORDLED: frus-ar SUBST.: frusande
  Svensk ordbok
 6. häst

  häst subst. ~en ~ar ORDLED: häst-en
  Svensk ordbok