1. forme fruste

  forme fruste, attack av viss, bestämd sjukdom men utan typiskt förlopp, ofta i lindrigare, s.k. subklinisk, form.
 2. frusta

  frus`ta verb ~de ~t ORDLED: frust-ar SUBST.: frustande, frustning
  Svensk ordbok
 3. Giuseppe Baretti

  Baretti, Giuseppe, 1719–89, italiensk författare, en av upplysningstidens ledande kritiker.
 4. idisslare

  idisslare, Ruminantia, underordning partåiga hovdjur som omfattar ca 160 arter.
 5. frusa

  fru`sa verb ~de ~t ORDLED: frus-ar SUBST.: frusande
  Svensk ordbok
 6. häst

  häst subst. ~en ~ar ORDLED: häst-en
  Svensk ordbok