1. frys

  frys, värmeisolerad behållare för infrysning och förvaring av livsmedel, se vidare frysskåp och frysbox.
 2. fryspunkt

  fryspunkt, smältpunkt, den temperatur vid vilken ett rent fast ämne står i jämvikt med sin smälta.
 3. fryspunktssänkning

  fryspunktssänkning, fenomenet att en vätska fryser vid en lägre temperatur än den normala när något annat ämne löses i vätskan.
 4. frysskåp

  frysskåp, värmeisolerat skåp för förvaring (vid −18 °C eller lägre) av djupfrysta livsmedel.
 5. frystillstånd

  frystillstånd, en fysisk försvarsmekanism som innebär att en person blir paralyserad och handlingsförlamad under hot.

 6. frysning

  frysning, nedkylning av ett livsmedel till en temperatur under fryspunkten; se infrysning.
 7. frystorkning

  frystorkning, sublimationstorkning, torkning av en produkt i fryst tillstånd.
 8. frysbox

  frysbox, värmeisolerad låda för infrysning och förvaring av livsmedel vid låg temperatur, −18 °C eller lägre, och försedd med kylanordning för att upprätthålla den låga temperaturen.
 9. fryskoncentrering

  fryskoncentrering, metod att koncentrera vattenhaltiga lösningar.
 10. fryskärna

  fryskärna, iskärna kring vilken en iskristall kan bildas.