1. ftalat

  ftala´t subst. ~en ~er ORDLED: ftal-at-en
  Svensk ordbok
 2. ftalater

  ftalater, salter eller estrar av ftalsyra.
 3. ftalsyra

  ftalsyra, en aromatisk dikarboxylsyra som används vid tillverkning av polyestrar, alkydbindemedel m.m.
 4. mjukningsmedel

  mjukningsmedel, mjukgörare, ämne, vanligtvis en vätska men ibland ett i värme fast ämne, som löser sig i en polymer och därmed gör den mjukare.
 5. fenolftalein

  fenolftalein [-li´n] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: fen-ol--ftale-in
  Svensk ordbok
 6. ftalsyra

  fta`lsyra subst. ~n ftalsyror ORDLED: ftal--syr-an
  Svensk ordbok