1. ftalater

  ftalater, salter eller estrar av ftalsyra.
 2. miljögifter

  miljögifter är kemiska ämnen som är särskilt skadliga för miljön.
 3. förestring

  förestring, esterifiering, kemisk reaktion vid vilken en syra tillsammans med en alkohol bildar en ester under utträde av vatten.
 4. mjukningsmedel

  mjukningsmedel, mjukgörare, ämne, vanligtvis en vätska men ibland ett i värme fast ämne, som löser sig i en polymer och därmed gör den mjukare.
 5. ftalsyra

  ftalsyra, en aromatisk dikarboxylsyra som används vid tillverkning av polyestrar, alkydbindemedel m.m.
 6. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.
 7. marksanering

  marksanering, behandling av förorenade mark- och vattenområden i syfte att reducera halten av miljögifter till en nivå som är ofarlig för människor och miljö.