1. ftalsyraanhydrid

  ftalsyraanhydrid, bensen-1,2-dikarboxylsyraanhydrid, vitt kristallint ämne som är en av de tekniskt viktigaste aromatiska föreningarna.
 2. fenolftalein

  fenolftalein, C 20H 14O 4, färglöst kristallint ämne som erhålls genom behandling av en blandning av fenol och ftalsyraanhydrid med svavelsyra.
 3. anhydrider

  anhydrider, kemiska föreningar som kan tänkas vara bildade genom eliminering av en eller flera vattenmolekyler ur en eller flera molekyler av en organisk eller oorganisk syra.
 4. antrakinon

  antrakinon, C 14H 8O 2, färglöst till gulaktigt kristallint ämne med hög smältpunkt (285 °C).
 5. epoxihartser

  epoxihartser är polyetrar, som vanligen framställs genom reaktion mellan bisfenol A och epiklorhydrin.
 6. fluidiserad bädd

  fluidiserad bädd, en bädd eller fyllning av partiklar som hålls svävande i en uppåtriktad gasström.
 7. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 8. glyptal

  glyptal, alkydharts framställt genom reaktion mellan glycerol och ftalsyraanhydrid.
 9. rodaminer

  rodaminer, en grupp färgämnen framställda genom kondensation av ftalsyraanhydrid med meta-aminofenoler.