1. fugu

  fugu, den japanska benämningen på fiskar av framför allt familjen blåsfiskar men också koffertfiskar, piggsvinsfiskar och tretandsfiskar.
 2. fugue

  fugue, detsamma som ambulatorisk automatism, se automatism.
 3. blåsfiskar

  blåsfiskar, kulfiskar, Tetraodontidae, familj blåsfiskartade fiskar med ca 120 arter, de flesta marina.
 4. Kap Fugui

  Kap Fugui, udde i norra Taiwan; för belägenhet se landskarta Taiwan.
 5. tetrodotoxin

  tetrodotoxin, TTX, fugu-gift, extremt giftigt ämne som förekommer i ovarier, lever och mag–tarmkanalen hos bl.a. blåsfiskar.
 6. Ernst Toch

  Toch, Ernst, 1887–1964, österrikisk-amerikansk tonsättare.
 7. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 8. Christopher Priest

  Priest, Christopher, född 1943, brittisk författare.