1. fukt

  fukt, i vissa sammanhang benämning på vatten, i gasfas, vätskefas eller fast fas (is).
 2. fukt

  fukt subst. ~en ORDLED: fukt-en
  Svensk ordbok
 3. fuktkvot

  fuktkvot, mått på fuktmängd i material, se fukt.
 4. fuktskydd

  fuktskydd, inom byggnadstekniken åtgärder för att skydda en byggnadsdel mot skadlig inverkan av fukt.
 5. fuktskada

  fuktskada, inom byggnadstekniken nedsatt funktion för en byggnadsdel eller andra olägenheter förorsakade av fukt.
 6. fuktighetsmätare

  fuktighetsmätare, instrument för mätning av fuktighet i och på olika medier, t.ex. i luft, porösa medier som jord eller byggnadskonstruktioner samt på växter.
 7. fuktig kammare

  fuktig kammare, anordning som skyddar biologiska vävnader mot intorkning.
 8. fukttransport

  fukttransport, flöde av vatten i ångfas eller vätskefas.
 9. fuktisolering

  fuktisolering, förhindrande av fukt­transport i byggnadsdelar och material.
 10. fuktindifferent

  fuktindifferent, om temperaturskiktning i atmosfären: temperatur som avtar med höjden med samma belopp som fås om en luftmängd stiger och kondensation därvid sker i luftmängden (fuktadiabatiskt temperaturavtagande).