1. ful

  ful adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. fulani

  fulani, fula, fulbe, peul, boskapsskötande folk som lever som minoritetsgrupper i ca 15 afrikanska stater, från Senegal i väster till Sudan i öster.
 3. Fulgentius

  Fulgentius ( Fabius Planciades Fulgentius), föregiven författare till fem latinska verk, tillkomna under 400-talet e.Kr.
 4. fullmaktstjänst

  fullmaktstjänst, statlig tjänst som tillsätts med anställningsformen fullmakt.
 5. Fullen

  Fullen, sjö i östra Dalarna.
 6. fulgurit

  fulgurit, blixtrör, oregelbunden rör- eller stavformad struktur av hopsmälta sandkorn, vilken skapats genom att blixten slagit ned i lös sand som då smält.
 7. Fulgoridae

  Fulgoridae, det vetenskapliga namnet på insektsfamiljen lyktstritar.
 8. fullmäktig

  fullmäktig, ledamot av fullmäktige.
 9. Fulda

  Fulda, flod i delstaten Hessen, Tyskland; 154 km.
 10. Fuluälven

  Fuluälven, älv i norra Dalarna som tillsammans med Görälven bildar Västerdalälven.