1. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.
 2. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 3. fullmakt

  fullmakt, skriftlig handling eller meddelande varigenom en person, fullmäktigen, ges rätt att företräda annan, fullmaktsgivaren (även kallad huvudman), för att ingå avtal, ta emot betalning eller vidta andra dispositioner.
 4. Fultontalet

  Fultontalet , uppmärksammat tal av Winston Churchill i Fulton, Missouri, USA 5 mars 1946, i vilket ”järnridån” myntades i sin politiska betydelse.
 5. Fulgencio Batista

  Batista y Zaldívar, Fulgencio, 1901–73, kubansk militär och politiker som dominerade Cubas politiska scen 1933–59.
 6. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 7. fullmåne

  fullmåne, den månfas då solen belyser hela den mot jorden vända sidan av månen.
 8. fullblod

  fullblod är ett namn på hästraser som är varmblod och inte har blandats med andra raser.
 9. fulminant

  fulminant, inom medicinen med snabbt och våldsamt förlopp.
 10. fullmäktige

  fullmäktige, de folkvalda församlingar, kommunfullmäktige och regionfullmäktige som utses genom allmänna val till kommuner och regioner samt för kyrkofullmäktige vid val av medlemmar i Svenska kyrkan.