1. fullmåne

  fullmåne, den månfas då solen belyser hela den mot jorden vända sidan av månen.
 2. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.
 3. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 4. fullmakt

  fullmakt, skriftlig handling eller meddelande varigenom en person, fullmäktigen, ges rätt att företräda annan, fullmaktsgivaren (även kallad huvudman), för att ingå avtal, ta emot betalning eller vidta andra dispositioner.
 5. fullmåneansikte

  fullmåneansikte, beteckning för den runda ansiktsform med ökade fettdepåer och ansiktsrodnad som beror på överproduktion av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol, eller på långvarig behandling med kortisonpreparat i hög dos.
 6. fullkomligt tal

  fullkomligt tal, tal som är summan av sina (positiva) divisorer, t.ex. 6=1+2+3.
 7. full

  full adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. fullsuttenhet

  fullsuttenhet, detsamma som full besuttenhet.
 9. fullkornsmjöl

  fullkornsmjöl, sammalet mjöl som framställs genom att hela spannmålskornet (kärnan med grodd och klidel) tillvaratas vid malningen, dvs. utmalningsgraden är 100 %.
 10. fullblod

  fullblod, numera beteckning för häst av oblandad, ädel ras. Tre hästraser räknas hit: arabiskt fullblod, engelskt fullblod och angloarabiskt fullblod.