1. fullfölja

  full`följa verb fullföljde fullföljt, pres. fullföljer ORDLED: full--följ-er SUBST.: fullföljande; fullföljd
  Svensk ordbok
 2. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 3. anemonfiskar

  anemonfiskar, clownfiskar, Amphiprioninae, underfamilj frökenfiskar med ca 30 arter.
 4. handpenning

  handpenning, förskottsbelopp som erläggs i samband med ett köp med syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
 5. Quinisextum

  Quinisextum, kyrkomöte i Konstantinopel 691.
 6. planföreläggande

  planföreläggande, regeringens föreläggande gentemot en kommun att upprätta en plan som tillgodoser ett riksintresse.
 7. Befolkningsutredningen

  Befolkningsutredningen, en 1941–46 verksam kommitté med uppdrag att fullfölja de frågor som behandlats av den tidigare Befolkningskommissionen (1935–38).
 8. ayatolla

  ayatolla, ayatollah eller ayatullah, hederstitel för framstående islamisk dignitär inom shia (12-sekten) med både religiös och politisk betydelse.
 9. Fair Deal

  Fair Deal, ett uttryck som myntades av Harry S. Truman, amerikansk president 1945–53, för att markera hans politiska ambition att fullfölja traditionen från F.D. Roosevelts ”New Deal” och att stärka de mänskliga rättigheterna i USA.
 10. rex sacrorum

  rex sacrorum, rex sacrificulus, ’offerkung’, romerskt prästämbete instiftat efter kungadömets fall för att fullfölja vissa rituella handlingar förknippade med kungen.