1. fullgod

  full`god adj. fullgott ORDLED: full--god
  Svensk ordbok
 2. upprymning

  upprymning, bearbetning av förborrade eller gjutna hål för att förbättra deras rundhet, rakhet och läge.
 3. ultraljudssvetsning

  ultraljudssvetsning, vanlig sammanfogningsmetod för termoplaster samt metalliska material i klena dimensioner.
 4. epicykelteorin

  epicykelteorin var grunden till förklaringen av planeternas rörelser över himlen enligt den antika världsbilden, ursprungligen formulerad av Apollonios från Perga (ca 200 f.Kr.).
 5. lojalitetsplikt

  lojalitetsplikt, samlingsterm för olika förpliktelser för arbetstagare gentemot arbetsgivare.
 6. faunahistoria

  faunahistoria, vetenskap med syfte att dokumentera faunans utveckling i tiden.
 7. girobank

  girobank, av offentliga myndigheter grundad och kontrollerad penninginrättning som uppstod under 1500- och 1600-talen för att med bl.a. officiellt fastställda växelkurser skapa mera riskfria betalningar och därmed underlätta handeln.
 8. Hamburger Bank

  Hamburger Bank, Hamburger Wechsel-Bank, Hamburg, grundades 1619 som offentlig växel- eller girobank med uppgift att i handelns intresse tillhandahålla riskfria betalningssystem.
 9. limerick

  limerick, en femradig skämtvers av brittiskt ursprung.
 10. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.