1. fullständig

  full`ständig adj. ~t ORDLED: full--ständ-ig
  Svensk ordbok
 2. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 3. fullständig kaskoförsäkring

  fullständig kaskoförsäkring, helkaskoförsäkring, fordonsförsäkring som omfattar såväl delkaskoförsäkring som vagnskadeförsäkring.
 4. fullständig skärning

  fullständig skärning, ett algebraiskt rum givet av lika många ekvationer som dess kodimension.
 5. fullständiga

  full`ständiga verb ~de ~t ORDLED: full--ständ-ig-ar SUBST.: fullständigande
  Svensk ordbok
 6. fullständighet

  full`ständighet subst. ~en ORDLED: full--ständ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. NP-fullständighet

  NP-fullständighet, egenskap hos ett antal typer av matematiska problem som med nu kända metoder kan lösas bara med ett beräkningsarbete av en omfattning som är en exponentiell funktion av problemets storlek.
 8. flugor

  flugor, grupp insekter i ordningen tvåvingar.
 9. livscykel

  livscykel, genetiskt programmerade förändringar som en organism genomgår från ett stadium till dess att samma stadium återkommer.
 10. helkaskoförsäkring

  helkaskoförsäkring, detsamma som fullständig kaskoförsäkring.