1. Fulltofta

  Fulltofta, f.d. församling i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 2. Fulltofta

  Fulltofta, gods i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 3. fulltecknad

  full`tecknad adj. fulltecknat ORDLED: full--teckn-ad
  Svensk ordbok
 4. fullträff

  full`träff subst. ~en ~ar ORDLED: full--träff-en
  Svensk ordbok
 5. fulltonig

  full`tonig adj. ~t ORDLED: full--ton-ig
  Svensk ordbok
 6. fulltalig

  full`talig adj. ~t ORDLED: full--tal-ig
  Svensk ordbok
 7. fulltränad

  full`tränad adj. fulltränat ORDLED: full--trän-ad
  Svensk ordbok
 8. glasmalar

  glasmalar, Kryptopterus, släkte i fiskfamiljen egentliga malar.
 9. dragbrotschning

  dragbrotschning, variant av den verkstadstekniska metoden driftning.
 10. övertändning

  övertändning, övergången mellan det tidiga skedet av en brand i ett rum eller en brandcell och den fullt utvecklade branden, omfattande stora delar av rummets eller brandcellens brännbara innehåll.