1. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 2. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 3. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 4. Fulltofta

  Fulltofta, gods i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 5. Fulltofta

  Fulltofta, f.d. församling i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 6. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 7. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 8. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 9. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 10. Ramadan

  Ramadan är fastemånaden i islam.