1. fundament

  fundament, i nordisk grammatik det satsled som står (ev. efter en samordnande konjunktion) framför det finita verbet i en huvudsats: Bo har nog mött Gun.
 2. fundament

  fundamen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: funda-ment-et
  Svensk ordbok
 3. fundamentalism

  fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa.
 4. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 5. fundamentalteologi

  fundamentalteologi, den del av teologin som behandlar trossatsernas grundläggande sanningsproblem.
 6. fundamentallösning

  fundamentallösning, i matematiken benämning på vissa funktioner och distributioner som uppträder i lösningsformler till linjära differentialekvationer.
 7. fundamentallag

  fundamentallag, gammal benämning på grundlag använd framför allt i 1600-talets svenska statsrättsliga litteratur.
 8. fundamentalist

  fundamentalist kallas en person som vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det, se fundamentalism.
 9. fundamentalkonstant

  fundamentalkonstant, universalkonstant, konstant som representerar en fysikalisk storhet eller en kombination av sådana storheter som är universell, dvs. densamma i hela vårt universum och av grundläggande karaktär.
 10. fundamentalgrupp

  fundamentalgrupp, Poincaré-grupp , benämning på första homotopigruppen π 1( X,  x 0) av ett topologiskt rum X i en punkt x 0.