1. fundamental

  fundamenta´l adj. ~t ORDLED: funda-ment-al
  Svensk ordbok
 2. fundamental partikel

  fundamental partikel,  detsamma som elementarpartikel.

 3. fundamentalkonstant

  fundamentalkonstant, universalkonstant, konstant som representerar en fysikalisk storhet eller en kombination av sådana storheter som är universell, dvs. densamma i hela vårt universum och av grundläggande karaktär.
 4. fundamentalism

  fundamentalism är en kristen rörelse som menar att Bibeln ska tolkas bokstavligt, alltså precis som det står, och att det som står där inte kan vara fel.
 5. fundamentalteologi

  fundamentalteologi, den del av teologin som behandlar trossatsernas grundläggande sanningsproblem.
 6. fundamentallösning

  fundamentallösning, i matematiken benämning på vissa funktioner och distributioner som uppträder i lösningsformler till linjära differentialekvationer.
 7. fundamentallag

  fundamentallag, gammal benämning på grundlag använd framför allt i 1600-talets svenska statsrättsliga litteratur.
 8. fundamentalist

  fundamentalist kallas en person som vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det, se fundamentalism.
 9. fundamentalgrupp

  fundamentalgrupp, Poincaré-grupp , benämning på första homotopigruppen π 1( X,  x 0) av ett topologiskt rum X i en punkt x 0.
 10. fundamentalism

  fundamentalism är ett ord för politiska åsikter som innebär att man vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det.