1. fundamentalism

  fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa.
 2. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 3. fundamentalism

  fundamentalis´m subst. ~en ORDLED: funda-ment-al-ism-en
  Svensk ordbok
 4. islamist

  islamist, anhängare av islamism, se fundamentalism (i vidare mening).
 5. Husayn

  Husayn ( Ḥusayn ibn ˙Alī), Hussein, 626–680, son till Muhammeds dotter Fatima i hennes äktenskap med Muhammeds kusin, kalifen Ali.
 6. islamism

  islamism, benämning på en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi.
 7. biblicism

  biblicism, kritisk beteckning för skilda slags osofistikerad bibelanvändning i kristen teologi och förkunnelse.
 8. fundamentalist

  fundamentalist kallas en person som vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det, se fundamentalism.
 9. integrism

  integrism, integralism, inom romersk-katolska kyrkan benämning på konservativ slutenhet och motvilja mot förändring eller förnyelse (särskilt mot Andra Vatikankonciliets reformer).
 10. bibelbältet

  bibelbältet, inofficiell benämning på det område i sydöstra USA som i religiöst avseende domineras av den konservativa religiösa fundamentalismen.