1. fundamentalist

  fundamentalist kallas en person som vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det, se fundamentalism.
 2. fundamentalist

  fundamentalis´t subst. ~en ~er ORDLED: funda-ment-al-ist-en
  Svensk ordbok
 3. fundamentalism

  fundamentalism är en kristen rörelse som menar att Bibeln ska tolkas bokstavligt, alltså precis som det står, och att det som står där inte kan vara fel.
 4. framgångsteologi

  framgångsteologi, engelska theology of success, positive confession, theology of prosperity, en ursprungligen amerikansk trosriktning, enligt vilken den kristna tron är en väg till framgång på livets alla områden.
 5. fundamentalism

  fundamentalism är ett ord för politiska åsikter som innebär att man vill att en religion eller en politisk lära ska styra hela samhället även om inte alla som bor i landet vill det.

 6. bibelbältet

  bibelbältet, inofficiell benämning på det område i sydöstra USA som i religiöst avseende domineras av den konservativa religiösa fundamentalismen.
 7. Jorge Serrano Elías

  Serrano Elías, Jorge, född 1945, guatemalansk politiker, president 1991–93.
 8. Afghanistankriget

  Afghanistankriget är en väpnad konflikt i Afghanistan som pågått sedan 2001.

 9. Alija Izetbegović

  Izetbegović, Alija, 1925–2003, bosnisk muslimsk politiker, president 1991–96, ordförande i presidentrådet 1996–2000.
 10. bokbål

  bokbål, en form av litterär censur som tillgripits under olika epoker.