1. fundera

  funde´ra verb ~de ~t ORDLED: fund-er-ar SUBST.: funderande, fundering
  Svensk ordbok
 2. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. mytologi

  mytologi är en samling myter inom en religion, alltså religiösa berättelser.
 6. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 7. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 8. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 9. funderare

  funderare [-de´- äv. -de`-] subst. ~n äv. funderarn, plur. ~, best. plur. funderarna ORDLED: fund-er-ar-en
  Svensk ordbok
 10. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.