1. fundera

  funde´ra verb ~de ~t ORDLED: fund-er-ar SUBST.: funderande, fundering
  Svensk ordbok
 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 4. utilitarism

  utilitarism är en teori som menar att vi ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 6. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 7. astronomi

  astronomi är den vetenskap som utforskar världsalltet, universum eller kosmos.

 8. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 9. rörelse

  rörelse är när ett föremål på något sätt förändrar sitt läge.

 10. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.