1. Fursten

  Fursten, Il principe, den italienske statsmannen, historikern och filosofen Niccolò Machiavellis mest berömda verk, färdigställt 1513, tryckt 1532.

 2. furu

  furu, trä från barrträdet tall (fur).
 3. Alternative für Deutschland

  Alternative für Deutschland, AfD, tyskt populistiskt politiskt parti.

 4. furste

  furste, generell benämning för en monark oavsett titel.
 5. furier

  furier, i antikens Rom benämning på hämndgudinnorna, motsvarigheter till den grekiska mytologins erinyer ( Alekto, Megaira och Tisifone).
 6. fura

  fura, annat namn på växtarten tall.
 7. fur

  fur, annat namn på växtarten tall.
 8. fur

  fur, folk i Darfurprovinsen i västra Sudan; de uppskattas till 985 000.
 9. furste

  furste, härskare över ett som regel självständigt, mindre landområde, furstendöme; numera finns tre sådana i Europa: Andorra, Liechtenstein och Monaco.
 10. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten

  Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten, ALR, ett i Preussen 1794 stadfäst omfångsrikt lagverk med detaljerade rättsregler för alla rättslivets områden utom förvaltnings-, process- och militärrättens.