1. furan

  furan, furfuran, C 4H 4O, färglös vätska med kokpunkt 32 °C.
 2. furfuran

  furfuran, detsamma som furan.
 3. furfural

  furfural, furfurol, furan-2-karbaldehyd, färglös vätska med karakteristisk lukt.
 4. heterocykliska föreningar

  heterocykliska föreningar, cykliska organiska föreningar med minst en heteroatom (annan atom än kol eller väte) i en ring.
 5. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 6. knuttimring

  knuttimring, byggnadsteknik med liggande timmer.
 7. astrokemi

  astrokemi, den del av astronomin som behandlar förekomst och uppkomst av molekyler och joner i interstellära gasmoln, i kometer och i gashöljen kring åldrande stjärnor.
 8. aromatiska föreningar

  aromatiska föreningar, organisk-kemiska föreningar vars elektronstruktur ger dem en ovanligt hög grad av stabilitet (se aromaticitet).
 9. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.