1. furstespegel

  furstespegel (tyska Fürstenspiegel), sammanfattande benämning på speciellt medeltida skrifter (med förebilder i antiken) som uppställde etiska normer för hur en furste skulle styra sitt folk.
 2. furstedag

  furstedag (tyska Fürstentag), sammankomst av tyska riksfurstar utanför riksdagen.
 3. furste

  furste, värdighetstitel för icke-regerande medlem av en kejserlig eller kunglig familj (i Sverige arvfurste, i Ryssland under tsartiden storfurste).
 4. furste

  furste, härskare över ett som regel självständigt, mindre landområde, furstendöme; numera finns tre sådana i Europa: Andorra, Liechtenstein och Monaco.
 5. furstbiskop

  furstbiskop, biskop med furstlig ställning. Furstbiskopar förekom särskilt i Tyskland under feodaltiden.
 6. furste

  furste, adelstitel, i vissa länder rangplacerad närmast efter hertig.
 7. furste

  furste, generell benämning för en monark oavsett titel.
 8. fursteabsolutism

  fursteabsolutism, benämning på den starka furstemakt som präglade många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 9. Fursten

  Fursten, Il principe, den italienske statsmannen, historikern och filosofen Niccolò Machiavellis mest berömda verk, färdigställt 1513, tryckt 1532.

 10. Furst Igor

  Furst Igor, opera av Borodin med text på ryska av tonsättaren efter Vladimir Stasov, musiken omarbetad av Rimskij-Korsakov och Alexander Glazunov, uruppförd i Sankt Petersburg 1890 (i Stockholm 1933).