1. furst

  furst se furste
  Svensk ordbok
 2. Furst Igor

  Furst Igor, opera av Borodin med text på ryska av tonsättaren efter Vladimir Stasov, musiken omarbetad av Rimskij-Korsakov och Alexander Glazunov, uruppförd i Sankt Petersburg 1890 (i Stockholm 1933).
 3. Sigge Fürst

  Fürst, Sigurd ( Sigge), 1905–84, revyartist, sångare och skådespelare.
 4. Carl Magnus Fürst

  Fürst, Carl Magnus, 1854–1935, läkare, professor i anatomi vid Lunds lasarett 1888–1919.
 5. furste

  furste, generell benämning för en monark oavsett titel.
 6. furste

  furste, adelstitel, i vissa länder rangplacerad närmast efter hertig.
 7. furste

  furste, värdighetstitel för icke-regerande medlem av en kejserlig eller kunglig familj (i Sverige arvfurste, i Ryssland under tsartiden storfurste).
 8. furste

  furste, härskare över ett som regel självständigt, mindre landområde, furstendöme; numera finns tre sådana i Europa: Andorra, Liechtenstein och Monaco.
 9. Fursten

  Fursten, Il principe, den italienske statsmannen, historikern och filosofen Niccolò Machiavellis mest berömda verk, färdigställt 1513, tryckt 1532.

 10. furstespegel

  furstespegel (tyska Fürstenspiegel), sammanfattande benämning på speciellt medeltida skrifter (med förebilder i antiken) som uppställde etiska normer för hur en furste skulle styra sitt folk.