1. fusk

  fusk subst. ~et ORDLED: fusk-et
  Svensk ordbok
 2. fuskpäls

  fuskpäls, vardaglig benämning på syntetpäls, tillverkad av stickad eller tuftad textilvara med lugg av syntetfiber.
 3. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 4. fuska

  fus`ka verb ~de ~t ORDLED: fusk-ar SUBST.: fuskande; fusk
  Svensk ordbok
 5. fuskverk

  fus`kverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fusk--verk-et
  Svensk ordbok
 6. fusklapp

  fus`klapp subst. ~en ~ar ORDLED: fusk--lapp-en
  Svensk ordbok
 7. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 8. frågesport

  frågesport, ett ord som lanserades av Aftonbladet 15 december 1938 för den programtyp som kort dessförinnan (1 december 1938) debuterat i svensk radio under titeln ”Vem vet vad?”, med Gösta Knutsson som programledare, vilken kallade programtypen ”allmänbildningstävling”.

 9. idrott

  idrott är organiserade kroppsövningar för motion eller tävling.
 10. Hamid Karzai

  Karzai, Hamid, född 1957, afghansk politiker, president 2002–14.