1. futhark

  futhark, futhork, benämning på runraden, den 24-typiga eller 16-typiga.

 2. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 3. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.

 4. Rökstenen

  Rökstenen, runsten från 800-talet med över 750 runor, den längsta runinskrift som är känd.
 5. runkalender

  runkalender, en form av evighetskalender (jämför kalender), där beteckningarna för veckodagarna och gyllentalen utgörs av runor: futharkens sju första runor (upprepade 52 gånger) respektive futharkens 16 runor utökade med tre nyskapade tecken (placerade vid de datum då nymåne beräknas inträffa under vederbörande år i den 19-åriga måncykeln).
 6. runmagi.

  runmagi. Det har hävdats att runorna mer än någon annan skrift har använts i magiska syften (jämför magi).
 7. thorn

  thorn, den tredje runan i futharken (se runor), även bokstaven þ i engelsk och nordisk medeltida skrift, dit den inlånats, tidigast i England, från runskriften.
 8. futhark

  futhark [futar´k] subst. ~en ~er ORDLED: futhark-en
  Svensk ordbok
 9. Kylverstenen

  Kylverstenen, kalkstenshäll med runinskrift, funnen 1903 på gården Kylver i Stånga socken på Gotland, numera förvarad i Statens historiska museum, Stockholm.
 10. Björketorpsstenen

  Björketorpsstenen, runsten i Björketorp, Blekinge, på sockengränsen mellan Listerby och Edestad inom ett gravfält från äldre järnåldern.