1. futurum

  futurum, tempus som uttrycker framtid (eller, noggrannare, tid efter nutid).
 2. futurum

  futu`rum subst., best. f. ~ el. ~et, futurer ORDLED: fut-ur-um
  Svensk ordbok
 3. tempus

  tempus, grammatisk kategori hos verb.
 4. australiska språk

  australiska språk, grupp som omfattar över 200 inhemska språk ( aboriginal languages) i Australien i dag, med sammanlagt ca 50 000 talare.
 5. romanska språk

  romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.
 6. rätoromanska

  rätoromanska, romanskt språk (utan enhetligt standardspråk) som talas i kantonen Graubünden i östra Schweiz.
 7. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 8. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 9. sardiska

  sardiska, romanskt språk som talas på Sardinien av ca 600 000.
 10. litauiska

  litauiska, lietuvių kalba, baltiskt språk, officiellt språk i Litauen.